Gayrimenkul Satın Alım Giderleri & Vergiler

Türkiye’de Gayrimenkul Alımı İle İlgili Vergiler

Türkiye’de gayrimenkul  edinmeden önce vergi düzenlemelerini anlamak önemlidir.

Bu vergi ve giderler “Tapu Bedeli”, “Katma Değer Vergisi”, “Pul Vergisi” ve “Noter Ücretleri” olarak karşınıza çıkacaktır. Buna ek olarak, Türkiye’de bir mülkiyete sahip olmak tutulması sizi otomatik olarak “Emlak Vergisi” ne tabi tutar. Eğer aldığınız daire veya işyerinden kira geliri elde ediyorsanız veya mülkünüzü satmaya karar verirseniz “Gelir vergisi” uygulanacaktır. Bu vergilerin her biri, hesaplama, ödeme ve beyan ile belirli istisnalara ilişkin kurallara sahiptir.

Tapu İşlem Bedeli

Tapu sicilinde satın alma işlemini yapmadan önce, mülk alım satımı, satış sözleşmesinin sicile kaydı, kayıt defterinde yapılan herhangi bir işlemin ek açıklamaları gibi tüm işlemler için hesaplanan Tapu İşlem ücretini ödemeniz gerekecektir. Bu ücret alıcı tarafından ödenir ve satış fiyatı ya da kredi kullanılacak tutar üzerinden % 3 olarak hesaplanır. İşlem öncesinde ödenir.

Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV oranı, net alanı 150 m2’den küçük konutlar için tapuda belirtilecek satış bedeli üzerinden %1 olarak hesaplanır. 150 m2 den fazla net alana sahip konutlar %8 KDV’ye tabidir.

Ofisler ve arazi edinimleri için KDV bedeli %18’dir.

Damga Vergisi

Eğer inşaa halinde ve tapusu daha sonra alınmak üzere bir gayrimenkul aldıysanız, ya da her hangi bir sebeple tapu devri yerine noter onaylı “Satış Vaadi Sözleşmesi” yapacaksanız, sözleşmede belirtilen en yüksek parasal değer üzerinden % 0,948 damga vergisine tabi olursunuz. Noter huzurunda yapılan konut kira sözleşmeleri de % 0.189 oranında damga vergisine tabidir. Hem satıcının hem de alıcı, damga vergisinin ödenmesi için karşılıklı olarak sorumlu tutulur.

Emlak Vergisi

Satış bedelinin %0,1 ila %0,6’sı arasında belirlenen yıllık emlak vergisi, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Emlak Vergisi Konutlar Ticari Alanlar İmarlı Arsalar Diğer Arsalar
Büyükşehir Sınırları Dışında 1% 2% 3% 1%
Büyükşehir Sınırları ve Çevresinde 2% 4% 6% 2%