Pazar Araştırması

Bir yatırıma karar vermeden önce doğru bir “Pazar Araştırması” ile elde edilen sonuçlar bir yatırımın başarısı için hayati öneme sahiptir.

İstanbul gibi hızla büyüyen ve farklı dinamiklere sahip bir pazarda nitelikli ve mantıklı yatırım kararları almak için; arz-talep eğilimlerini sürekli olarak izlemekle birlikte güvenilir ve doğru bilgilere erişmek çok önemlidir. “Al” ya da “Sat” kararlarının zamanında alınabilmesi çalışacağınız firmanın pazar hakimiyeti, sektör tecrübesi ve pazarlama gücüne bağlıdır.

Danışmanlarımız dönemsel olarak yatırımcılarımıza sunulmak üzere gayrimenkul piyasası ile ilgili objektif sayısal değerlendirmeler yapmaktadır. Edinilen verilerin analiz edilmesiyle orta ve uzun menzilli arz ve talep tahmini raporları oluşturulur. Orta ve uzun vadeli araştırma değerlendirme raporları, değişen imar planları, beklenen mevzuatlar ve çevresel koşullar (mevcut piyasa değerleri, yeni projeler, altyapı projeleri) sayısal değerlendirmelere dahil edilmek suretiyle oluşturulmaktadır.